Menu

予約・購入
映画

Cinéma - mar. 16 fev. 2016 à 19h

Mon destin

わが闘争

Mon destin
わが闘争

1968 / 97’ / Couleurs / Cinémascope / 35mm / Œuvre originale : Reiko Tsutsumi / Scénario : Jo Hirose / Photographie : Hiroshi Takemura / Musique : Masao Yagi / Avec Yoshiko Sakuma, Yoshiko Kayama, Jin Nakayama, Koji Ishizaka

 

Grande salle 
Tarif unique : 5€